Drie gymlessen per week

Drie gymlessen per week

Tegenwoordig is het geen vanzelfsprekendheid meer dat kinderen voldoende bewegen of op een sport zitten. Dat kan leiden tot lichamelijk problemen, maar ook tot cognitieve problemen. 

Op de KAS stimuleren we kinderen om verschillende sportactiviteiten uit te proberen. Zo ervaren ze dat bewegen en sport leuk én plezierig kan zijn. De activiteiten vinden plaats in de gymzaal; met een vakleerkracht. Ook is er wekelijks een sportactiviteit op het schoolplein; het derde beweegmoment. Daarnaast maakt de KAS ook gebruik van sportactiviteiten vanuit de Brede School Gouda en heeft een samenwerking met Sport.Gouda.

De groepen 3 t/m 8 hebben twee keer per week gym in de zaal van een vakleerkracht. En één keer per week het derde beweegmoment op het schoolplein. 

Groep 1/2 heeft één keer per week gym in de speelzaal in het hoofdgebouw van de groepsleerkracht. Ook hebben zij één keer per week dans in de speelzaal van een vakdocent. Daarnaast hebben zij één keer per week het derde beweegmoment op het schoolplein. De kinderen in groep 1/2 spelen ieder dagdeel buiten op het schoolplein of - bij slecht weer - in de speelzaal.