Drie gymlessen per week

Drie gymlessen per week

Tegenwoordig is het geen vanzelfsprekendheid meer dat kinderen voldoende bewegen of op een sport zitten. Dat kan leiden tot lichamelijk problemen, maar ook tot cognitieve problemen. 

Op de KAS stimuleren we kinderen om verschillende sportactiviteiten uit te proberen. Zo ervaren ze dat bewegen en sport leuk én plezierig kan zijn. De activiteiten vinden plaats in de gymzaal, maar ook buiten op het schoolplein en worden gegeven door een vakleerkracht. Daarnaast maakt de KAS ook gebruik van sportactiviteiten vanuit de Brede School Gouda en heeft een samenwerking met Sport.Gouda.

De groepen 4 t/m 8 hebben twee keer per week gym in de zaal van een vakleerkracht. En één keer per week gym op het plein van een vakleerkracht. 

Groep 3 heeft één keer per week gym in de zaal van en één keer per week gym op het plein; beide van een vakleerkracht. Daarnaast heeft groep 3 één keer per week dans van een vakleerkracht.

Groep 1/2 heeft één keer per week gym op het plein en om de week dans; beide van een vakleerkracht. Daarnaast spelen deze groepen ieder dagdeel buiten of in de speelzaal.