Zo werkt het

Zo werkt het

Aanmelden

Gedurende het hele schooljaar is het mogelijk om uw kind aan te melden. U kunt hiervoor een afspraak maken met Mi Ri van der Mannen. 
 

Kennismakingsgesprek en rondleiding

Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over de school. Ook nemen wij u graag mee met een rondleiding door beide gebouwen. Indien u hierna besluit om uw kind bij ons op school in te schrijven, vult u een aanmeldformulier in. Deze kunt u weer inleveren bij de administratie; per post of per mail. U ontvangt een schriftelijke bevestiging.
 

Inschrijving 

Na de aanmelding bekijken we of uw kind geplaatst kan worden op de KAS. Dit is afhankelijk van de zorg die uw kind nodig heeft. Als wordt vastgesteld dat de KAS een passende onderwijsplek is voor uw kind, dan kan worden overgegaan op inschrijving. 

 

Informatie-overdracht

Indien uw kind op een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf zit, is informatie-overdracht nodig, zodat we kunnen aansluiten bij de ontwikkeling van uw kind.  Wij vragen u hiervoor om toestemming. 

Bij kinderen die tussentijds wisselen van school, is informatie-overdracht ook wenselijk. Ook hiervoor vragen wij om uw toestemming. Pas na het contact met de huidige school kunnen wij besluiten om uw kind wel of niet in te schrijven. 
 

Wennen in de kleutergroep

Enige tijd voordat uw kind 4 jaar wordt, neemt de groepsleerkracht contact met u op voor het maken van wen-afspraken. U kind mag 5 dagdelen komen wennen in groep 1/2. Vanaf de vierde verjaardag van uw kind, mag het hele schooldagen naar school.