Het team

Het team

Wie werken er op de KAS?Het schoolteam op de KAS is enthousiast en betrokken bij de ontwikkeling van onze kinderen. Binnen het team is een grote mate aan diversiteit; juffen én meesters, van jong tot ouder, van startende tot zeer ervaren leerkrachten en leerkrachten met verschillende expertises. 
 
Directie  
Mi Ri van der Mannen
Ad Ridder
Corine ter Haar
Directeur, zorgcoördinator
Intern begeleider groep 4 t/m 8 (IB-BB)
Intern begeleider groep 1 t/m 3 (IB-OB)
Ondersteunend personeel  
Jeannette Smilde 
Fred Heegemans
Diana Honkoop 
Administratief medewerker
Conciërge 
Leerkrachtondersteuner
Leerkrachten  
Jade Bruines
Danielle Hammond
Else-Marieke van der Heiden
Anja van Hoof 
Charissa Keulers
Annemieke van der Klip 
Nelleke Ligthelm 
Sandrijn van den Oever
Renate Oskam
Ruben Pollé
Marlon de Reuver
Tanja Spee
Daniël Vermij
Caroline Vogelaar
Jellie Wijbenga
Lisanne van der Weide
Vakleerkrachten  
Dans
Bewegingsonderwijs
Susanne van Gennip
Douwe Jouwsma
Coördinatoren  
Taalcoördinator
Leescoördinator
ICT-coördinator
Gedragscoördinator
Renate Oskam
Lisanne van der Weide
Daniël Vermij
Tanja Spee
Overige  
Anti-pestcoördinatoren Ad Ridder
Tanja Spee
Contactpersonen 'vertrouwelijke zaken'  Ad Ridder
Anja van Hoof
Snappet-coaches Daniël Vermij
Ruben Pollé
 Rots & Water-trainers Sandrijn van den Oever
Tanja Spee