Missie
Onze school is een openbare wijkschool. Wij brengen verschillende denkbeelden bij elkaar en laten kinderen er op basis van gelijkwaardigheid over in gesprek gaan. Hierbij leren we kinderen waarnemen hoe verschillende achtergronden tot anders denken en handelen kan leiden.

De openbare school leert kinderen vanuit dat inzicht eigen opvattingen te ontwikkelen. Je kunt beter met elkaar samenleven als je weet wat anderen beweegt.

Het onderwijs op onze school moet kinderen leren leven in een snel veranderende samenleving. Tijdens de hele schooltijd zullen kinderen moeten worden toegerust met vaardigheden om zelf problemen op te lossen.

Ook zullen kinderen moeten worden gemotiveerd om tijdens hun gehele komende leven (bij) te leren. Om goed uit de voeten te kunnen in het dagelijkse leven zal de kinderen ook moeten worden geleerd samen te werken en zichzelf en anderen te accepteren.
 
Visie
Ouders en kinderen vinden het prettig als kinderen het op school veilig en plezierig hebben en als ze zich gewaardeerd voelen. De school wil hieraan graag een bijdrage leveren. De school verzorgt een onderwijsprogramma, waarin handelingsgericht werken, samenwerking, beweging, ict geletterdheid, nieuwe ontwikkelingen en een goede leerlingenzorg optimaal aan bod komen. In een sfeer van vertrouwen, openheid en respect wordt er met elkaar omgegaan.

Uitgangspunt hierbij is het hanteren van de school en klassenregels en het betrekken van de ouders hierbij. Daarnaast proberen we in te spelen op wat er in de wijk leeft en hier het onderwijs op aan te laten sluiten.