Ouderbijdrage

De ouderbijdrage voor de peuterspeelzalen van de Schaapskooi kunt u vinden op https://www.kcdeschaapskooi.nl/tarieven/peuterspeelzaal.

Bij de berekening van de ouderbijdrage wordt uitgegaan van 3,5 uur voor een ochtend, en indien van toepassing 2 uur voor een middag en 40 weken per jaar die worden verdeeld over 12 gelijke maandelijkse termijnen. De tarieven gelden voor het door de gemeente vastgestelde basispakket van maximaal 7 uur per week. Voor alle uren meer dan het basispakket geldt het tarief van 7,50 per uur. Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag  kunt u dat aanvragen bij de belastingdienst.en kunt u uw eigen bijdrage berekenen op de website van de belastingdienst (https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/).
 

VVE-tarief

Peuters met een VVE-indicatie komen in aanmerking voor 10,5 uur peuteropvang per week. Hiervan moet het basisaanbod van 7 uur per week door de ouders worden betaald. Het aanvullende aanbod van 3,5 uur per week wordt door de gemeente vergoed en wordt niet bij de ouders in rekening gebracht. Dit houdt voor ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag in, dat het aanvullend aanbod niet mag worden opgegeven bij de belastingdienst.

Indien u minder dan 120% van de bijstandsnorm (exclusief vakantiegeld) verdient, krijgt u de peuteropvang gratis (gedurende max. 40 weken per jaar) voor tenminste 2 dagdelen per week van in totaal 7 uur per schoolweek. U moet daarvoor aan de kinderopvangorganisatie een kopie van de beschikking van de gemeente aanleveren om voor gratis peuteropvang in aanmerking te komen. Informatie hierover kunt u lezen op de website van de gemeente Gouda.