Peuterspeelzaal
 
De peuterspeelzaal is onderdeel van openbare basisschool de KAS. De uitvoering wordt door Kindercentrum de Schaapskooi (SKS) gedaan. De speelzaal is gehuisvest in een apart lokaal van het bijgebouw met de kleuterklassen. De peuterspeelzaal biedt opvang aan kinderen tussen 2 en 4 jaar op alle ochtenden en bij voldoende belangstelling ook op de middagen. Er is plaats voor 15 kinderen per dagdeel.

De ruimte is ingedeeld in verschillende hoeken waar activiteiten plaatsvinden. Kinderen kunnen met zand en /of water spelen. Er is een gedeelte waar geverfd en geplakt kan worden. Aan de lage tafels wordt gepuzzeld en worden er spelletjes gedaan. In de poppenhoek kan er thee worden gedronken en pannenkoeken gebakken. In een andere hoek staat een garage voor de autootjes en kan er met de blokken gebouwd worden. In het speellokaal is er ruimte voor bewegingsspelletjes en voor activiteiten in en rond het klimhuis. Verder is er een buitenspeelplaats met een zandbak en buitenspelmateriaal zoals steppen en fietsjes.