Veilige omgeving

De kinderen gaan elke dag met plezier naar school, want zij voelen zich welkom en veilig. Als een kind zich veilig voelt, is het beter in staat te leren en om goede prestaties te leveren.

Op school gaat iederen op een goede manier met elkaar om.
  • Er worden heldere afspraken gemaakt en er wordt duidelijkheid geboden.
  • Iedereen gaat op een sociale, positieve en prettige manier met elkaar om.
Op school wordt de methode Kinderen en... hun sociale talenten gebruikt. Deze methode helpt de kinderen inzicht krijgen in hun eigen gedrag en dat van anderen. Daarnaast gebruikt de school de methode Rots en Water om de kinderen sociaal weerbaar te maken. In groep 4 en 6 krijgen zij een speciale training. 


Op school is er aandacht voor het veilig van en naar school gaan.
  • De verkeerssituatie rond de school worden goed in de gaten gehouden.
  • In alle groepen worden verkeerslessen gegeven.
Elke groep krijgt verkeerslessen uit de methode School op Seef.
In de lagere groepen wordt er o.a. geoefend met oversteken.
In de hogere groepen wordt er aandacht besteed aan fietsvaardigheid en verkeersregels.
In groep 7 wordt zowel het verkeersexamen afgenomen, zowel de theorie als de praktijk. Het praktijk examen vindt plaats in de wijk van de school.