Groep 7

Dit schooljaar (2017-2018) zijn er twee groepen 7. Hierdoor is het mogelijk om bij rekenen en begrijpend lezen groepsdoorbroken te werken.

In groep 7 wordt er naar een voorlopig advies voor de middelbare school gewerkt.