Groep 4

Een jaar waarin de kinderen weer een beetje zelfstandiger worden. De kinderen van groep 4 krijgen steeds eigen verantwoordelijkheid voor hun werk, hun resultaten, hun groep en hun gedrag.

De ontwikkeling van een kind op school zou men kunnen vergelijken met het bakken van een taart. De zaken die de kinderen leren in groep 4 passen in dit voorbeeld bij de taartbodem. Die moet stevig zijn, zodat deze de toekomst kan dragen. 

In groep 4 komen veel nieuwe vakken aan bod; aardrijkskunde en les over de natuur, maar ook taal is nieuw. En in een oogwenk weten de kinderen al wat een zelfstandig naamwoord is!