Contact

School
 
Adres 2de E.J. Potgieterstraat 2
2802 VA Gouda
  Directie Hennie Spruijt 
Ad Ridder
Telefoon 0182-519739 (algemeen)
0182-519659 (kleutergroepen)
  Administratie Jeannette Smilde
Email info.dekas@stichtingklasse.nl   Intern begeleiders Hennie Spruijt
Ad Ridder
Mi Ri van der Mannen
Rekeningnummers: Onderbouwco÷rdinator Anja van Hoof
Algemeen NL17 INGB 0005 895665   Contactpersonen Ad Ridder
Anja van Hoof
OR NL09 INGB 0000 0997 68   Anti-pest co÷rdinatoren Ad Ridder
Tanja Spee
 
Grotere kaart weergeven