Integraal-Kinderopvang-Onderwijs-Centrum
 
Peuterspeelzaal de KAS is gehuisvest in het bijgebouw met de kleuterklassen van obs de KAS. In combinatie met de buitenschoolse opvang wordt hiermee de samenwerking tussen Kindercentrum de Schaapskooi en obs de KAS in het ‘Integraal-Kinderopvang-Onderwijs-Centrum’ vorm gegeven. Door deze dagelijkse samenwerking is de meest complete begeleiding voor kinderen van 2 t/m 12 jaar tot stand gekomen.

Deze voorziening biedt de mogelijkheid van spelend leren en lerend spelen, waarbij alle ontwikkelingsgebieden in een doorgaande speel-leerlijn aan de orde komen. De leiding van de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang zorgen samen met de leerkrachten van de school voor een veilig en vertrouwd pedagogisch klimaat en maken daarbij gebruik van elkaars competenties. Er worden gezamenlijke thema’s gebruikt en voor alle kinderen is er eenzelfde kind-volgsysteem. Voor ouders en kinderen zal er zo een vertrouwde speel- en leeromgeving op één bekende locatie zijn. Uiteraard blijven de psz en de bso openstaan voor alle kinderen uit de wijk. Voor informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Kindercentrum de Schaapskooi (www.kindercentrumdeschaapskooi.nl
), tel. 0182-571373 of u kunt een inschrijfformulier in de speelzaal of op school ophalen en invullen.