LET OP!!! Rectificatie informatieboekje

31-08-2018
Per abuis is in het informatieboekje bij de vrije dagen een verkeerde datum vermeld.

De studiedag op 10 juni is op woensdag 10 juli!